Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém SKF pro on-line testování motorů – NetEP

Foto výrobku NetEP
Společnost SKF rozumí potížím spojeným se snahou snižovat náklady a současně maximalizovat spolehlivost a produktivitu elektrických zařízení. Systém SKF pro on-line testování motorů – NetEP poskytuje v reálném čase údaje o rotačních strojích, které lze pohodlně sledovat v kanceláři nebo kdekoli, kde je k dispozici připojení k internetu. Systém NetEP využívá monitorovací funkce stávající osvědčené technologie EXP a umožňuje získávat údaje o výkonnosti strojů pomocí mechanismu centralizovaného sběru dat na počítačových serverech bez nutnosti fyzické přítomnosti v závodě. Nepřetržitě shromažďuje data z různých napěťových sběrnic a motorů.

Pro delší provozní trvanlivost strojů

Systém NetEP nepřetržitě shromažďuje údaje o motorech a strojních systémech, které umožňují profesionálům údržby zajistit optimální provoz strojů bez nákladných odstávek. Tento tok dat poskytuje cenné informace o trendech, které pomáhají zkvalitnit rozhodnutí týkající se údržby nebo výměny strojních celků a jejich součástí. Tyto informace umožňují lokalizovat konkrétní závady motorů a strojních systémů dříve, než mohou způsobit problematickou odstávku, a pomáhají prodloužit životnost rotačních strojů. Systém v pravidelných intervalech kontroluje a analyzuje výkonnost stroje a minimalizuje potřebu testovat jednotlivé motory či generátory přenosným zařízením přímo na místě (v řídicím centru MCC nebo v místě instalace motoru).

Funkce online sběru dat

Systém NetEP obsahuje řadu integrovaných funkcí pro monitorování strojů v rámci sítě. Tato stacionární jednotka umožňuje sběr dat až ze sedmi různých napěťových sběrnic, přičemž k jedné jednotce NetEP lze připojit až 32 motorů. Připojení více systémů NetEP k jednomu serveru umožňuje monitorovat tisíce motorů umístěných kdekoli na světě. NetEP snímá kvalitu výkonu každých 10 sekund a časové vlnové délky každou hodinu.

Nepřetržité vyhodnocování rotačních strojů

Systém NetEP pracuje s jedním měřením napětí pro každou sběrnici a snímači proudu instalovanými pro každý motor. Analyzuje přes 120 elektrických parametrů, porovnává výsledky s uživatelem definovanými limity a upozorňuje uživatele v případě, že jsou tyto limity překročeny. Chybové alarmy jsou přijímány prostřednictvím serverové sítě.

Konstrukce systému je ukázkou naší soustavné snahy o kvalitu, spolehlivost a konkurenční výhodu. Systém NetEP poskytuje data o degradaci výkonu motoru a účincích přehřívání na chod motoru. Vyhodnocuje také účinnost motorů v závodě, zjišťuje nesoulady v zatížení a identifikuje oscilující zátěže. Výsledky a oznámení problémů jsou k dispozici okamžitě s uvedením provozní efektivity, což umožňuje uživateli stanovit skutečné náklady způsobené energetickými ztrátami.
SKF logo