Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Analyzátory elektromotoru

Testovací zařízení pro statické, dynamické a on-line motory

Přístroj pro testování statických a dynamických motorů a generátorů SKF splňuje potřeby profesionálů, kteří provádějí prediktivní údržbu a sledování stavu elektromotorů, generátorů a rotačních zařízení.

Přístroje SKF poskytují celkové, podrobné výsledky testů a údaje sledování, které poskytují pracovníkům údržby průmyslových motorů, pracovníkům provádějícím opravy/servis motorů a výrobcům motorů prostředky pro jasné vyhodnocení stavu konkrétních motorů a motorizovaných zařízení. Takové informace pomáhají odborníkům v oblasti údržby zlepšovat spolehlivost a pprovozuschopnost motorizovaných systémů, na kterých jejich obchodní aktivity závisejí.
SKF logo