Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Analyzátory statického motoru

Vysokonapěťové testovací zařízení

Testovací zařízení vysokonapěťových motorů SKF je určeno k detekci elektrických závad a slabin v izolaci motorů. Tyto nástroje prediktivní údržby umožňují profesionálům v oblasti údržby vyhodnotit jakoukoli nutnost provést údržbu nebo výměnu konkrétních motorů a generátorů, na kterých staví své obchodní činnosti.

Advanced Winding Analyzer - AWAIV

Řada přístrojů AWAIV nabízí širokou škálu možností testování elektrických závad v jednom přenosném zařízení.

Analyzátor statického motoru SKF - Baker DX

Nový analyzátor statického motoru SKF - Baker DX nabízí více možností za účelem splnění i těch nejnáročnějších potřeb testování motorů. Tyto přístroje začleňují testování nízkého i vysokého napětí na jednom stroji.
SKF logo