Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vibrační analyzátory

Datakolektory a analyzátory SKF Microlog

Datakolektory řady SKF Microlog Analyzer jsou díky své všestrannosti, spolehlivosti a funkčnosti bezkonkurenční volbou pro přenosné jednotky bezdemontážní diagnostiky. Jsou určeny pro uživatele, kteří instalují nové nebo modernizují stávající programy bezdemontážní diagnostiky. Součástí řady jsou zařízení pro sběr dat na základě tras, které spolupracují s výkonnými softwarovými systémy SKF prediktivní údržby a samostatně stojícími přístroji, které nabízejí možnosti cílených rad a analýzy signálů.

Přední průmyslová řada přenosných ručních sběračů a analyzátorů dat

Analyzátory SKF Microlog pomáhají plnit úkoly požadované v prediktivní údržbě rotačních strojů v řadě průmyslových oborů a usnadňují sběr, analýzu, používání a sdílení dat o stavu strojů. Přístroje SKF Microlog Analyzer jsou certifikovány pro nebezpečné prostory vyžadující certifikace třídy I, Divize 2 nebo ATEX Zone 2. 
  • SKF Microlog Analyzer AX (obr. 1)
  • SKF Microlog Analyzer GX (obr. 2)

Získávání dat z více zdrojů

Analyzátory SKF Microlog automaticky shromažďují dynamická (vibrační) i statická (procesní) měření z téměř jakýchkoli zdrojů, včetně:
  • Ručních akcelerometrů
  • Magneticky osazených akcelerometrů
  • Trvale osazených snímačů vibrací
  • On-line monitorovacích systémů

Shromažďovat lze rovněž údaje o teplotě získané z bezkontaktních snímačů nebo kontaktních sond. Ať již tedy zavádíte program bezdemontážní diagnostiky nebo jej hodláte posunout na vyšší úroveň, výrobky řady SKF Microlog vám mohou pomoci s veškerými činnostmi souvisejícími s prediktivní údržbou nejrůznějších rotačních strojů.
SKF logo