Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Snímače vibrací

Skupina snímačů vibrací 1
Se správným snímačem, který poskytuje důležité provozní informace, je provoz zařízení bezpečnější jak pro stroj, tak i pro personál, který jej obsluhuje.

Stroje jsou provozovány v různých provozních podmínkách, které mohou zahrnovat teplotní extrémy, magnetická pole, různé rozsahy vibrací a frekvencí, požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC), elektrostatické výboje (ESD) a kvalitu signálů. Proto je třeba používat snímače různých typů.

Měření vibrací

Měření vibrací je složitá problematika. Společnost SKF optimalizovala svou nabídku snímačů vibrací s ohledem optimální výkonnost měřicích systémů v nejrůznějších průmyslových aplikacích.

Široká nabídka snímačů

Katalog snímačů vibrací SKF obsahuje široký výběr snímačů pro průmyslové použití a ověřené příslušenství odpovídající konkrétním potřebám. Tento obsáhlý katalog slouží jako referenční příručka. Je rozdělen do následujících kategorií:
 • Volba snímače
 • Průmyslové akcelerometry pro široký rozsah použití
 • Ekonomické akcelerometry
 • Akcelerometry s integrovaným kabelem
 • Akcelerometry s vyšším rozsahem teplot
 • Kombinace snímačů vibrací a teploty
 • Snímače se schválením pro nebezpečné prostory (pokyny pro montáž v nebezpečných prostorech jsou k dispozici ke stažení)
 • Snímače rychlosti
 • Akcelerometry pro mobilní analýzy
 • Speciální snímače (nízkofrekvenční, vysokofrekvenční, pro obráběcí stroje, snímače zrychlení a akustických emisí, snímače malého průměru)
 • Požadavky na instalaci a montáž snímačů vibrací
 • Kabely a příslušenství pro snímače vibrací
 • Montážní pomůcky
Můžete také použít naše stránky pro volbu snímačů, které obsahují různé snímače vhodné pro použití v nejběžnějších odvětvích.

Katalog snímačů vibrací SKF

SKF katalog snímačů vibrací obsahuje různé snímače vibrací, kabely, příslušenství a montážní pomůcky ze sortimentu SKF, které jsou uspořádány do následujících kategorií:
 • Snímače vibrací
 • Pomoc při volbě snímače
 • Pokyny k instalaci a montáži
 • Kabely a konektory pro snímače
 • Montážní příslušenství

Snímače vibrací

SKF logo