Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Analysis and Reporting Manager

Importujte data do PC automaticky

Analysis and Reporting Manager (ARM) od SKF je počítačová podpůrná aplikace pro SKF Microlog, která zajišťuje automatický přenos, zobrazování a analýzu naměřených dat generovaných aplikačními moduly nástrojů SKF Microlog série AX a GX.

Analysis and Reporting Manager ukládá data v nativním formátu, který obsahuje všechny původní údaje z modulu společně s uživatelskými vstupy jako jsou kurzory, možnosti zobrazení, poznámky a komentáře. Data lze jednoduše převádět do celé řady dalších formátů včetně Microsoft Excel, PDF a souborů UFF Type 58 (pro účely modální analýzy).

Postprocessingové funkce Analysis and Reporting Manager umožňují uživatelům maximálně využít moduly SKF Microlog. Data v časové oblasti je možné zpracovat pomocí postupů rychlé Fourierovy transformace (FTT) do kaskádkových grafů s normalizovaným spektrem a řádem nebo spektrografů a spektrální data lze převést do formátu Cepstrum nebo energetického spektra. Údaje časových řad lze také zpracovat pomocí technologie SKF pro analýzu obálek a získat tak údaje gE pro analýzu valivých těles ložiska.


Podpora je k dispozici pro následující moduly:

 • Analyzátor
 • Vyvažování
 • Rázové zkoušky
 • Záznam dat
 • Funkce frekvenční odezvy (FRF)
 • Modul náběhu/doběhu (RuCd)
 • Kontrola splnění předpisů

Hlavní vlastnosti

 • Výkonné grafické zobrazení s pokročilými analytickými funkcemi
 • Zpracování digitálního signálu (DSP) včetně analýzy obálky
 • Správa a úprava souborů nastavení kontroly shody v SKF Microlog
 • Spojení výsledků kontroly shod pro vytvoření vývojových grafů
 • Export dat do UFF (typ 58) souborů, který umožňuje jednoduchý import do strukturovaných analytických aplikací
 • Hromadný export dat do Microsoft Excel, který umožňuje sloužení více měření do jediného pracovního sešitu s více záložkami, nebo do jednotlivých pracovních sešitů
 • Vytváření dokumentů z dat v programu Microsoft Word
 • Individuální zprávy o vyvažování vytvořené v programu Microsoft Word
 • Export měření do formátu PDF, HTML nebo ASCII
 • Přenos údajů měření do a z SKF @ptitude Analyst pomocí rozšíření programu (součástí licencí CMSW 7300 a CMSW 7400)

Grafy Analysis and Reporting Manager

Mezi příklady grafů aplikace Analysis and Reporting Manager patří:
 • Kaskádový graf s normalizovanými řády (Obr. 1)
 • Graf trajektorie (Obr. 2)
 • Funkce přenesení - graf frekvenční odezvové funkce (FRF) (Obr. 3)
 • Časový graf (Obr. 4)
SKF logo