Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF @ptitude Analyst a SKF @ptitude Inspector

Komplexní softwarové řešení s výkonnými diagnostickými a analytickými funkcemi.

SKF @ptitude Analyst umožňuje rychlé, efektivní a spolehlivé uchovávání, analýzy a získávání komplexních informací o výrobních prostředcích. Nástroj lze rozšiřovat podle konkrétních potřeb, například o kontrolní obchůzky obsluhy, sběr online dat a dat bezdemontážní diagnostiky nebo hloubkovou analýzu vibrací a odborné rady.

Software přizpůsobený potřebám uživatelů přístrojů SKF Microlog Inspector / SKF MARLIN

SKF @ptitude Inspector
SKF @ptitude Inspector je software SKF @ptitude Analyst speciálně určený pro postupy spolehlivosti řízené operátorem (ODR). Ve spojení s přístrojem SKF Microlog Inspector / SKF MARLIN umožňuje pracovníkům obsluhy provádět kontrolní obchůzky a jednoduše a efektivně shromažďovat do přenosného přístroje data o stavu zařízení, kontrolách a procesu.

Doplňkové aplikace a rozšíření softwaru SKF @ptitude Analyst

SKF @ptitude Monitoring Suite je modulární softwarové řešení zohledňující vaše potřeby. Při rozšiřování systému můžete přidávat nebo odebírat jednotlivé funkce a optimalizovat tak systém pro potřeby bezdemontážní diagnostiky (obr. 1). Datový list obsahuje přehled volitelných doplňkových aplikací a rozšíření základních aplikací dostupných pro software SKF @ptitude Analyst a SKF @ptitude Inspector.
SKF logo