Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Sada pro montáž metodou tlakového oleje

SKF Coupling Systems vyvíjí, vyrábí a prodává produkty a řešení založené na metodě tlakového oleje. Tyto produkty snižují dobu odstávky a dělají údržbu levnější v zařízeních kde jsou použity a kde odstávka znamená vysokou finanční ztrátu.

Na této stránce najdete informace o nás a našich produktech. V případě jakéhokoliv dotazu nebo připomínky, neváhejte se na nás obrátit.

O nás

Obchodní koncept
Náš obchodní koncept je vyvíjet, vyrábět a prodávat výrobky založené na metodě tlakového oleje SKF. Tyto výrobky významně omezují odstávky a snižují náklady na údržbu u kapitálově náročných zařízení ve kterých se používají.

Naší snahou je udržovat a posilovat naše světové vedoucí postavení v úzkých segmentech trhu, kde jsme aktivní. Budeme dále rozvíjet svou přítomnost na našich strategických trzích a pokračovat v poskytování kvalitních služeb zákazníkům.

Chceme také zachovávat a dále rozvíjet naše schopnosti vyvíjet high-tech výrobky založené na technice tlakového oleje. Budeme pokračovat ve zdokonalování naší výroby náklady šetřících výrobků podle nejvyšších standardů kvality.
Historie
Historie SKF Coupling Systems začíná na začátku let 1940, kdy hlavní inženýr SKF, Erland Bratt, v roce 1942 vynalezl Metodu tlakového oleje SKF. Od té doby jsme dále vyvíjeli naši konstrukci a techniku s OK technology pro upevnění lodních šroubů, čepů kormidel a kormidelních pák (1975), SKF spojek OKF (přírubové) (1977), SKF šroubů Supergrip (1979), Ustavovacího nástroje Supergrip (1987), zařízení Line boring (1994) a systému Cold tight zavírání skříně parní turbíny (1995).

V roce 2005 jsme představili novou generaci spojek OK, jmenovitě typ OKX, která nabízí podstatně vyšší součinitel tření a tím zvýšenou schopnost přenosu kroutícího momentu. To umožňuje nacházet nová tvůrčí řešení spojení řady hřídelů a používat výhod času šetřící techniky Metody tlakového oleje SKF v oblastech, kde to dříve nebylo možné.

Metoda tlakového oleje je v dnešní době dobře známa, a používá se již více než sedmdesát let. Používá se u všech typů hřídelí, např. v energetickém průmyslu a v lodním průmyslu. Lodní díly a aplikace s vysokým momentem jako jsou hřídele lodních šroubů a kormidla lze rychleji a bezpečněji montovat naší metodou, která je schválena předními světovými klasifikačními společnostmi.

Vedle účelu pro který původně naše výrobky byly vyvinuty, to je spojení lodních hřídelí, jsou nyní používány i v ostatních odvětvím průmyslu, kde je nutné spolehlivě přenášet vysoké momenty. To jsou např. pohony válcovacích stolic, chladící lože, otočné stoly, chladící čerpadla, velké hydraulické a naftové motory, a také větrné turbíny a další elektrárny.

Šrouby Supergrip jsou příkladem vývoje původní myšlenky. Šrouby SKF Supergrip poskytují schůdnou alternativu tam, kde rotující přírubové spojky musí přenášet vysoké momenty a kde odstávka je zvláště nákladná, jako např. hřídele lodních šroubů, sestavy kormidel, parní turbíny nebo válcovací stolice. Šrouby Supergrip přenášejí moment dvěma způsoby: smykovou silou v radiálně rozepnutém šroubu v otvoru, a vlivem tření na čelech přírub, které je vytvořeno předpětím šroubu. Oba způsoby jsou ovládatelné a měřitelné. Šrouby Supergrip jsou k dispozici pro průměry otvorů 40 mm a větší.

Použití Metody tlakového oleje SKF pro montáž, demontáž a spojování velkých dílů vlivem rychle proveditelným krokům snižuje potřebný čas o hodiny nebo dokonce i dny. Možnosti techniky Metody tlakového oleje využívá spojka OK pro spojení hřídelů. Příprava hřídele je jednoduchá, není nutné vyrábět drážky pro pero, není zapotřebí kuželová plocha a ani opěrný kroužek. Vyhodou SKF spojek OK je snadná montáž a demontáž spolu se schopností přenášet vysoké momenty.
Organizace

Údaje a fakta:

  • společnost má 70 zaměstnanců
  • SKF Coupling Systems vyrábí ve čtyřech směnách 24 hodin, 7 dní týdně
  • Téměř 100% je vyráběno vnitropodnikově
  • Vlastní vývoj výrobků
  • Pružná pracovní doba všech zaměstanců

Kontaktujte nás

Návštěvní / poštovní adresa:

SE-813 82 Hofors, Sweden
Tel: +46 290 28400 Fax: +46 290 282 70
SKF logo