Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž a demontáž

  1. Spojku umístěte do montážní polohy. Vysokotlaké injektory připojte k hrdlům A a nízkotlaké k hydraulické komoře B (obr. 1).
  2. Olej vstříknutý pod vysokým tlakem do hrdla A vytvoří olejový film mezi vnitřním a vnějším pouzdrem, který zabrání styku kov na kov a sníží třecí síly (obr. 2).
  3. Jakmile je vytvořen souvislý olejový film mezi pouzdry, olej začne vytékat na konci vnitřního pouzdra s větším průměrem. Čerpáním oleje do hrdla B vyvoláte posouvání vnějšího pouzdra po kuželové ploše. Olej je nepřetržitě dopravován mezi pouzdra (A), aby se zabránilo styku kov na kov (obr. 3).
  4. Spojka dosáhne konečné polohy, jakmile se vnější průměr zvětší o předem stanovenou hodnotu. Po zastavení čerpadla musí být udržován tlak v B.
  5. Jakmile je olej vypuštěn z prostoru mezi stykovými plochami obou pouzder a opět je vytvořen styk kov na kov, lze vypustit tlakový olej z hrdla B. Uzavřete všechna připojovací hrdla. Nechráněné části spojek je třeba potřít protikorozním přípravkem a spojka je připravena k dlouholetému bezporuchovému provozu (obr. 4).
SKF logo