Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montážní uspořádání

Zajišťovací zařízení vnějšího pouzdra

Všechny spojky OKC pro hřídele o průměru větším než 200 mm a spojky OKF pro hřídele o průměru přes 300 mm jsou vybaveny blokovacími pákami, které zabraňují náhodnému posunutí vnějšího pouzdra na vnitřním pouzdru v průběhu přepravy a při montáži a demontáži spojky (obr. 1). Blokovací páky rovněž zajišťují matici po namontování spojky.

Montážní uspořádání pro spojky OKC

K montáži a demontáži velkých spojek OKC je vhodné použít zdvihací zařízení. Prezentované typy uspořádání umožňují rovněž radiálně vyrovnat hřídele. V obou případech by se vozíky měly pohybovat rovnoběžně podél hřídelí.

Volitelná možnost I

Vozík je vybaven dvěma hydraulickými zvedáky. Spojka může být nastavena podle potřeby (obr. 2).

Volitelná možnost II

Závěsný vozík se dvěma pevnými řetězovými bloky se nachází nad spojkou. Závěsná lana umístěná podle obrázku umožňují provést požadované nastavení (obr. 3).
SKF logo