Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Povlakové suché mazivo pro potravinářský průmysl

Povlakové suché mazivo SKF LDTS 1
Povlakové suché mazivo SKF LDTS 1 bylo speciálně vyvinuto pro automatické mazání řetězových dopravníků s plochou plastovou horní částí, které se používají v nápojovém průmyslu. Plastické mazivo se skládá ze syntetického oleje a aditiva ve formě tuhých částic PTFE. Po skladování lze v nádobě pozorovat separaci přísad. Tento jev je normální. Protřepání vrátí výrobek do běžného stavu. Automatické mazací systémy musí být vybaveny mechanismem míchání. Systém suchého mazání SKF pro dopravníky je nejvhodnějším řešením.
  • Úspora nákladů díky vyloučení potřeby velkého množství vody a rozpustného maziva
  • Zlepšená bezpečnost obsluhy díky nižšímu riziku uklouznutí
  • Vysoká kvalita je zajištěna odstraněním vlhkosti z balení
  • Snížené riziko znečištění výrobku minimalizací mikrobiologického znečištění
  • Zvýšená účinnost linky díky omezení nákladů na výměnu dílů a s tím spojenými neplánovanými prostoji
  • Snížené náklady na čištění
  • Registrace NSF H1

Typické aplikace:

  • Dopravníky ve stáčírnách používajících PET nebo skleněné lahve, nápojové kartony a plechovky
Technické údaje
Označení
LDTS 1/5
Složení
Minerální oleje, uhlovodíky, přísady, PTFE
Barva
Bílá
Rozsah provozních teplot
–5 až +60 °C (25 až 140 °F)
Viskozita při 40 °C (104 °F)
cca 28 mm²/s
Bod tuhnutí
<0 °C
Měrná hmotnost 25 °C (77 °F)
cca 841 kg/m³
Bod vzplanutí přípravku
cca 100 °C (210 °F)
Bod vzplanutí po odpaření rozpouštědla
>170 °C (340 °F)
Č. certifikace NSF
139739
Doba skladovatelnosti2 roky
Velikost balení
5 l plechovka
SKF logo