Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Volba maziva

Volba plastického maziva může být náročný proces. SKF vyvinula několik nástrojů, které vám pomohou s volbou nejvhodnějšího maziva. Široká nabídka nástrojů sahá od jednoduše použitelných tabulek po sofistikovaný software, který umožňuje volbu plastického maziva v závislosti na detailních pracovních podmínkách.

Základní volby plastického maziva

Tabulka základní volby plastického maziva vám poskytuje rychlá doporučení ohledně nejběžněji používaných plastických maziv v typických aplikacích.
Tabulka základní volby plastického maziva
Obecně se použije, pokud:

Otáčky: rychlost otáčení1) až do 300 000 2)
Teplota: 50 až 100 °C (120 až 230 °F)
Zatížení: C/P cca 8 3)
LGMT 2Víceúčelový
Pokud není

Předpokládaná teplota ložiska trvale > 100 °C (210 °F)LGHP 2Vysoká teplota
Předpokládaná teplota ložiska trvale >150 °C (300 °F), požadavky na odolnost proti zářeníLGET 2Velmi vysoká teplota
Nízká teplota prostředí –50 °C (–60 °F), předpokládaná teplota ložiska < 50 °C (120 °F)LGLT 2Nízká teplota
Rázové zatížení, vysoké zatížení, častá spouštění/zastaveníLGHB 2Vysoké zatížení
Potravinářský průmyslLGFP 2Pro potravinářský průmysl
Biologicky odbouratelné, požadavky na nízkou toxicituLGGB 2Biologicky odbouratelné
1) otáčkové číslo = n x dm, n[1/min] x 0,5 (D+d)[mm].
2) pro kuličková ložiska, pro ložiska s čárovým stykem n x dm až do 210 000 a pro válečková ložiska n x dm až do 270 000.
3) C/P = poměr zatížení, kde C = základní dynamická únosnost [kN] , a P = ekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN].

Tabulka pro volbu plastického maziva

Příslušné Tabulka pro volbu plastického maziva (PDF, viz odkaz níže) přináší úplný přehled plastických maziv SKF. Tabulka obsahuje hlavní parametry výběru, jako je teplota, otáčky a zatížení a rovněž doplňující informace o výkonnosti.

LubeSelect pro plastická maziva SKF

LubeSelect pro plastická maziva SKF (viz odkaz níže) vám přináší uživatelsky přívětivý online nástroj k výběru správného plastického maziva a doporučuje množství a frekvenci mazání. Zároveň bere v úvahu konkrétní podmínky vašeho použití. K dispozici jsou také obecné pokyny týkající se běžných plastických maziv pro různá použití.


Nástroje pro volbu maziva

SKF logo