Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řídicí jednotky

Řídicí jednotky ve ztrátových mazacích systémech, jako jsou jednopotrubní, progresivní nebo dvoupotrubní mazací systémy:

 • spínají mazací postup
 • regulují trvání doby nečinnosti mezi dvěma mazacími postupy
 • vyhodnocují parametry systému, jako je:
  • tlak
  • množství
  • hladina maziva
  • počet cyklů (monitorování)

Dojde-li k závadě, je k dispozici jeden či více výstupních signálů nebo indikátorů, které pomáhají obsluze přijmout příslušné opatření ohledně stroje nebo systému. To chrání stroj nebo systém před vážným poškozením.

V mazacích systémech s oběhem obvykle řízení centrálního systému mazání zajišťuje řídicí jednotka stroje. K dispozici jsou zařízení k analýze údajů ze snímačů systému. Za normálního nebo poruchového provozu centrálního mazacího systému tato zařízení vytvářejí výstupní signály pro další analýzy.

Overview of control units for different lubrication systems

SKF logo