Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řídicí jednotky a software

Řídicí jednotky ve ztrátových mazacích systémech, jako jsou jednopotrubní, progresivní nebo dvoupotrubní mazací systémy:

 • spínají mazací postup
 • regulují trvání doby nečinnosti mezi dvěma mazacími postupy
 • vyhodnocují parametry systému, jako je:
  • tlak
  • množství
  • hladina maziva
  • počet cyklů (monitorování)

Dojde-li k závadě, je k dispozici jeden či více výstupních signálů nebo indikátorů, které pomáhají obsluze přijmout příslušné opatření ohledně stroje nebo systému. To chrání stroj nebo systém před vážným poškozením.

V mazacích systémech s oběhem obvykle řízení centrálního systému mazání zajišťuje řídicí jednotka stroje. K dispozici jsou zařízení k analýze údajů ze snímačů systému. Za normálního nebo poruchového provozu centrálního mazacího systému tato zařízení vytvářejí výstupní signály pro další analýzy.

Pro oba druhy mazacích systémů jsou k dispozici softwarové balíčky pro dálkové řízení a sledování
SKF logo