Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SP / SMB6

SP / SMB6
SP / SMB6
Omezovač průtoku pro mazací systémy s oběhem oleje SKF CircOil

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej
  • Jmenovitý objemový průtok: krokově od 25 do 132 l/min
  • Tlak: min 5 bar / max 200 bar
  • Provozní viskozita: 20 - 600 mm²/s
  • Provozní teplota: 0 až +100 °C

Volitelné funkce:
  • Vysílač signálu
  • Pohybový spínač


Zvláštní vlastnosti:

  • Označení shody CE
  • ATEX: třída ochrany podle Ex Directive 94/9/EC: II 3 cII CT6
SKF logo