Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SP / SMB8

SP / SMB8 s vysílačem signálu
SP / SMB8 s vysílačem signálu
Omezovač průtoku pro systémy mazání s nuceným oběhem oleje SKF CircOil

Technické vlastnosti:

  • Mazivo: olej
  • Jmenovitý objemový průtok: postupně od 0,09 do 8,18 l/min
  • Tlak: min. 5 bar / max. 200 bar
  • Viskozita při provozní teplotě: 20 - 600 mm²/s
  • Provozní teplota: 0 ℃ až +100 °C

Volitelné funkce:
  • Vysílač signálu
  • Pohybový spínač


Zvláštní vlastnosti:

  • Označení shody CE
  • ATEX: zóna 1 a zóna 21
SKF logo