Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

RT

RT
RT
Otáčející se tryska je určena k rovnoměrnému mazání vnitřního povrchu válce během procesu montáže. Centrální mazací systém odměřuje a dodává mazivo, olej nebo plastické mazivo, které je dále vymršťováno odstředivou silou přímo na vnitřní povrch válce.

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej s max. viskozitou 1500 mm²/s nebo plastické mazivo až do NLGI třídy 2
  • Provozní teplota: 0 až 45 °C

Zvláštní vlastnosti:
  • Mazivo vymršťované odstředivou silou
  • Vhodné pro aplikace s vnitřním průměrem větším než 25 mm a délky až do 100 mm


Související dokumenty

SKF logo