Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zubová čerpadla

Zubová čerpadla se skládají zjednoho hnacího a jednoho hnaného ozubeného kola uložených na ložiscích bez vůle v tlakově utěsněném tělese čerpadla.

Protože objem komory se zvětšuje, čímž se vytváří podtlak, je mazivo nasáváno do místa, kde ozubená kola vycházejí ze záběru. V převodových komorách je tekutina čerpána na druhou stranu ve směru otáčení a je vytlačována/přemísťována, když ozubená kola jsou v záběru (snížení objemu).

Tato dodávací mazací čerpadla bez příslušenství pro uvolnění tlaku jsou navržena pro nepřetržitý provoz v mazacích systémem s oběhem oleje a v hydrostatických mazacích systémech.

V tabulce najdete technické detaily zubových čerpadlových jednotek.
SKF logo