Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Jednotka úpravy oleje

Jednotka úpravy oleje SKF
Jednotka úpravy oleje SKF
Jednotka úpravy oleje SKF je nízkotlaká čerpací filtrační jednotka zajišťující cirkulaci oleje v systému a odstranění nečistot. K dispozici je pět různých velikostí čerpacích filtračních jednotek. Jednotka může být také vybavena volitelnými vzduchovými nebo vodními chladiči.

Technické údaje:
 • Průtoky 5–80 l/min
 • Viskozita oleje: 15–800 cSt
 • Velikost filtrace: 20 μm
 • Tlak: max. 10 bar
 • Kapacita chlazení: 3–30 kW 


Zvláštní vlastnosti:
 • Elektrický indikátor zanesení
 • Převodník teploty s displejem
 • Převodník tlaku s displejem
 • Tlakoměr
 • Teploměr
 • Sestava spínače hladiny
 • Uzavírací ventil před jednotkou
 • Průtokoměr (SKF Flowline nebo SKF Safeflow)
 • Převodník vlhkosti
SKF logo