Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Pístová čerpadla

Pístová čerpadla jsou založena na principu vratného přesného posunutí/výtlaku.

Během prvního cyklu je mazivo nasáto přes vstupní ventil pístem pohybujícím se v jednom válci. Následně je vytlačeno přes výstupní ventilem. Jakmile je postup mazání dokončen, působící píst musí být zbaven tlaku, aby mohlo čerpadlo znovu nasát mazivo. Jakmile je vedení zbaveno tlaku, připojené dávkovače mohou zahájit zpětný chod a znovu se naplnit pro mazací další cykl.

V centrálních mazacích systémech jsou pístová čerpadla téměř výhradně používána u celkově ztrátových mazacích systémů. Čerpadla se liší z hlediska jejich technických verzí v závislosti na typu systému a používaném mazivu. Pístová čerpadla mohou být namontována odděleně mimo zásobník maziva nebo v kombinaci přímo se zásobníkem maziva jako kompaktní čerpadlová jednotka. Na jiných modelech jsou přímo přes přírubu připojena k zásobníku maziva uvnitř stroje.

SKF poskytuje celou řadu různých modelů čerpacích jednotek pro řadu specifických aplikací a způsobu pohonu.
SKF logo