Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Lopatkové čerpadlo

Lopatková čerpadla se často používají v oběhových systémech mazání k čerpání oleje zpět do zásobníku, když není přirozený spád zpětného vedení dostatečný.


Na rozdíl od zubových čerpadel také dodávají směsi oleje a vzduchu. Mají lepší charakteristiky sání než zubová čerpadla.


Maximální délka sacího vedení je u těchto čerpadel 3 m. Ale zpětný tlak u modelů používaných pro účely mazání je omezen na 0,6 Mpa. Jsou v provozu bez ventilů a nebo s ventily, aby se dosáhlo neměnného směru dodávání, když se změní smysl otáčení.

SKF logo