Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Trysky a rozstřikovací hlavy

Úspěšné mazání závisí na použití správného typu odměřovacího prvku (např. trysky nebo rozprašovací hlavice), zejména ohledně:
  • mazacích systémů olej-vzduch
  • systémů mazání minimálním množstvím maziva
  • systémů mazání řetězů
  • mazání nákolků železničních kol
SKF logo