Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Jednotky mazání minimálním množstvím maziva

Systémy mazání s minimální spotřebou maziva SKF LubriLean
Princip systémů SKF LubriLean
Pomocí MQL se eliminuje nutnost komplikovaného mokrého obrábění při provádění řezání.

Princip je jednoduchý: Mazivo je aplikováno na ostří nástroje jako aerosol v přesném požadovaném množství. Spotřeba maziva s využitím MQL se namísto litrů za minutu měří v mililitrech za hodinu.

Trvalé používání SKF LubriLean namísto chladicího maziva na výrobních linkách umožňuje jednoduché, efektivní a ekologicky šetrné uspořádání výroby.

Ve většině případů je možné střídavé používání mokrého a suchého obrábění na jednom stroji. Kromě integrace do nových obráběcích strojů mohou být zařízení MQL s minimální údržbou ve většině případů použita také k modernizaci stávajících strojních zařízení. Zkušenosti získané využíváním technologie MQL ve výrobě mohou být také přímo integrovány do inovací produktů.

K dispozici jsou jednotky pro externí nebo interní MQL. V tabulce naleznete přehled technických údajů.

Objevte řešení SKF pro mazání minimálním množstvím maziva

SKF logo