Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Monitory průtoku / snímače průtoku

Monitory průtoku mají za úkol sledovat průtok oleje od čerpadla nebo pístového dávkovače do mazacího místa. Pro tento úkol se používají monitory průtoku různých provedení. Dalším úkolem je sledování nepřetržitého průtoku oleje z čerpadla v mazacím systému.
Snímače průtoku udržují pohled na průtok oleje z odměřovacího místa do mazacího místa; odměřovací místo odměřuje malé množství oleje jen po krátkou dobu.
Snímače pramínku oleje sledují nepřerušenost průtoku oleje v systémech SKF Oil+Air . Monitory aerosolu sledují nepřetržitost průtoku aerosolu v mazacích systémech mazání s minimálním množstvím maziva SKF LubriLean.
Při volbě příslušného monitorovacího zařízení je tedy třeba vzít v úvahu následující body:
  • přerušovaný nebo nepřetržitý provoz
  • druh mazacího systému
  • množství oleje, které se má sledovat
  • účinná viskozita maziva
  • tlak v systému.

V tabulce najdete technické údajei o monitorech a snímačích průtoku.

SKF logo