Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

DPC 1

Dvojitá řídicí jednotka tlaku

Dvojitá řídicí jednotka tlaku_DPC1
Dvojitá řídicí jednotka tlaku DPC1

Dvojitá řídicí jednotka tlaku DPC 1 je určena pro dvoupotrubní mazací systémy využívající přepínací ventil ovládaný jednotkou koncového tlakového spínače. Řídicí jednotka přizpůsobuje provozní tlak podmínkám okolního prostředí a zvyšuje tak energetickou účinnost systému. Motor čerpadla v důsledku toho pracuje pouze po dobu nutnou k vytvoření tlaku. U vzduchem poháněných čerpadel dochází k úspoře stlačeného vzduchu. Řídicí jednotka DPC 1 je tvořena pouzdrem s integrovanou řídicí elektronikou, LCD displejem a membránovou klávesnicí.

Vlastnosti a výhody:

  • Sleduje správnou funkci systému s ohledem na čerpadlo a přepínací ventil a zjišťuje úniky v potrubí
  • Automaticky seřizovaný provozní tlak prodlužuje servisní intervaly součástí systému
  • Integrovaný časovač umožňuje provoz systému bez samostatné řídicí jednotky
  • Měří absolutní minimální a maximální tlak v hlavních potrubích
  • Měří rozdíl mezi minimálním a maximálním tlakem
  • Stupeň krytí IP 65
  • Odolnost proti rázům v náročných prostředích
SKF logo