Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazací systémy s oběhem oleje

SKF CircOil

Mazací systémy s oběhem oleje s jednotkou SKF CircOil Flowline
Mazací systémy s oběhem oleje s jednotkou SKF CircOil Flowline
Mazací systémy s oběhem oleje s jednotkou SKF CircOil Streamline
Mazací systémy s oběhem oleje s jednotkou SKF CircOil Streamline
Popis systému:

Oproti ztrátovým mazacím systémům je olej po průchodu místem vyžadujícím mazání odveden vratným vedením zpět do zásobníku oleje a lze jej opakovaně použít. Mazací systémy s oběhem oleje plní kromě mazání řadu dalších funkcí. Stabilizují mazací místa na vhodnou teplotu, odstraňují a filtrují částice opotřebení z třecích míst, zabraňují poškození korozí a odstraňují vodní kondenzát.

Mazací systémy s oběhem oleje lze klasifikovat následovně:
  • Mazivo dodávané čerpadlem je rozděleno hydraulickými odpory (clonami trubek, seřiditelnými odměřovacími ventily dávkovačů, škrticími ventily)
  • Objemové rozdělení výstupu omezovači průtoku nebo progresivních dávkovačů,
  • Objemové rozdělení výstupu víceoběhovými čerpadly, např. víceoběhovými zubovými čerpadly nebo víceoběhovými pístovými čerpadly s jedním čerpadlem pro každé mazací místo.
Dodávané množství lze regulovat vizuálně nebo elektronicky. Pro lepší zaměření prediktivní údržby jsou monitorovací systémy vybaveny funkcí individuálního nastavení výstrah.

Systémy SKF CircOil obsahují širokou škálu přizpůsobených a na míru připravených řešení pro rychlosti průtoku od 0,1 do 3000 l/min. Příklad: čerpadlo SKF Streamline s nádrží o obsahu až 40 000 l a inovativními zásobníky oleje, jako např. SKF Flowline Pumping Unit, která přispívá k výraznému snížení spotřeby oleje.

Výhody:
  • Účinné chlazení a mazání
  • Odloučení vody a vzduchu
  • Integrovaná bezdemontážní diagnostika
  • Sledovatelné dodávání maziva na základě požadavků

Použití:

Systémy SKF CircOil jsou primárně určeny pro mazání s oběhem oleje. Zajišťují nejen mazání, ale také chlazení vysoce zatížených ložisek strojů téměř všech velikostí používaných při výrobě celulózy a papíru a v těžkém průmyslu.

SKF logo