Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Automatické mazací systémy pro strojní zařízení farem

Bez správného mazání jednou dojde k závadě čepů a ložiskových pouzder.

Kromě udržování správného mazacího filmu pro snížení opotřebování, plní časté mazání funkci čištění ložiskových pouzder a ložisek od nánosů znečišťujících látek. Pokud si prach, nečistoty, písek nebo voda najdou cestu a proniknou k těmto součástem, vytvoří zde „brusnou sloučeninu“, která výrazně snižuje trvanlivost ložisek. 

Správné ruční mazání jednoho stroje a cyklus údržby trvá běžně 30 minut. Pokud není každé stanovené místo stroje správně promazáno, může to mít negativní dopad na plán provozu, náklady na údržbu a na „dobu provozu“ stroje.

Podpořte produktivitu farmy větrných elektráren pomocí mazacích systémů SKF a Lincoln

Automatické mazání snižuje prostoje, takže je vaše zařízení k dispozici, když jej potřebujete. Kromě zvýšené spolehlivosti a dostupnosti prodlužují mazací systémy provozní životnost, snižují náklady na provoz a mazání a minimalizují dopad na životní prostředí, protože zabraňují přemazání. Snížení rozsahu ručního mazání rovněž vede k menšímu počtu potenciálních nehod a mechaniky je možné nasadit na jiné úlohy.

Progresivní nebo jednopotrubní automatické mazací systémy SKF a Lincoln pomáhají zabraňovat poškození ložisek a neplánovaným prostojům a současně optimalizovat dostupné lidské zdroje.

Výhody automatického mazání

 • prodloužení intervalů preventivní údržby (PM)
 • Nižší pracnost preventivní údržby (PM)
 • Snížení míry poruchovosti součástí
 • Zvýšení míry použitelnosti stroje
 • Prodloužení provozní životnosti
 • Zlepšení bezpečnosti a spolehlivosti stroje
 • Zvýšení prodejní hodnoty použitého zařízení

Řešení pro každou aplikaci farmy větrných elektráren

Automatické mazací systémy SKF a Lincoln pomáhají využít dostupný provozní čas na maximum. Naše řešení mazání jsou navržena tak, aby pomohla strojům ve spolehlivém provozu v celé sezóně. 

Společnost SKF nabízí úplný výběr vysoce výkonných mazacích systémů pro zemědělské stroje, které jsou přizpůsobeny specifickým požadavkům zákazníků. Výrobci originálního zařízení (OEM) a jejich prodejci nabízejí systémy SKF a Lincoln jako standardní možnosti. Kromě toho naše globální síť kvalifikovaných distributorů může pomoci v přizpůsobení konstrukčního řešení a instalace systémů na většinu strojních zařízení na farmách.

Discover how to drive farm machinery productivity with lubrication systems

Drive farm machinery productivity with SKF and Lincoln lubrication systems

Automatic lubrication reduces downtime, so your equipment is available when you need it. In addition to helping increase reliability and availability, lubrication systems help to extend service life, reduce operational and lubricant costs and minimize environmental impact by avoiding over-lubrication. Also, reducing manual lubrication results in fewer potential accidents, and mechanics can be utilized for other tasks.

SKF and Lincoln progressive or single-line automatic lubrication systems help prevent bearing damage and unscheduled machine downtime, while optimizing manpower resources.

Benefits from automatic lubrication

 • Extends preventive maintenance (PM) intervals
 • Reduces PM man-hours
 • Decreases component failures
 • Increases machine usage
 • Extends machine life
 • Improves machine safety and reliability
 • Increases resale value of equipment

Solutions for every farm application

SKF and Lincoln automatic lubrication systems help you make the most of your time in the field. Our lubrication solutions are designed to keep your machines running reliably throughout the season.

SKF offers a complete selection of high-performance lubrication systems for the agricultural market, which are tailored to the customer’s specific requirements. Original equipment manufacturers (OEMs) and their dealers offer SKF and Lincoln lubrication systems as standard options. In addition, our global network of qualified distributors can custom design and install systems on most farm machines.

SKF logo