Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řešení mazání pro železniční aplikace

Tření pod kontrolou

Tisíce vlaků po celém světě lze provozovat s vyšší spolehlivostí a účinností díky automatickým mazacím systémům SKF a Lincoln. Automatické mazací systémy s dávkováním přesného množství maziva přímo na rozhraní kola a kolejnice přinášejí významné výhody z hlediska ochrany proti opotřebení, úspory energie a snižování hlučnosti.

Mazání kolejnic a kontrola tření

Opotřebování kolejnic v obloucích s malým poloměrem a na tratích s velkým zatížením představuje dlouholetý problém. V suchém počasí se navíc může přidat skřípání kolejí v obloucích.

Kompletní portfolio z jednoho globálního zdroje

Palubní mazání SKF
Traťový mazací systém Lincoln

Palubní systémy SKF EasyRail pro mazání okolků kol a úpravu horních ploch kolejnic se obvykle osazují na první nápravu předního vozu. Palubní mazací systémy se vzhledem k různým možnostem nastavení osvědčily jako flexibilní a efektivní řešení pro provozovatele železniční dopravy.

Traťové mazací systémy účinně nanášejí souvislé a řízené množství maziva na kolejnici. Systémy udržují plastické mazivo nebo modifikátor tření na vhodném místě, odkud jej kola odebírají a roznášejí po celé délce oblouku. Součástí sortimentu jsou řešení pro boky a horní plochy kolejnic a pro opěrné kolejnice.

Vysoce viskózní maziva a modifikátory tření, které jsou nanášeny automaticky a nezávisle na sobě, pomáhají snižovat opotřebení a hlučnost.

Zjistěte, jakým způsobem vám mazací systémy pomáhají vypořádat se s třením

Rail lubrication and friction management

Rail wear has been a challenge for many years in areas of tight curves or heavy loaded tracks. Additionally, in dry weather, the so-called curve screeching or squealing can occur.

Complete portfolio from one global source

SKF Onboard lubrication
Lincoln wayside lubrication system

SKF EasyRail on-board systems for wheel flange lubrication and top-of-rail conditioning usually are mounted on the first leading vehicle axle. On-board lubrication systems have proven to be very flexible and effective for railway operators due to their variable setting options.

Wayside lubrication systems effectively apply a consistent and controlled volume of lubricant to the rail. The systems hold that grease or friction modifier in place, allowing the wheels to grab and carry it around the track curve. The product range includes solutions for gauge face, top-of-rail and restraining rail.

High-viscous lubricants and friction modifiers that are applied automatically and independently from each other help achieve the desired reduction of noise and wear.

Výhody automatických mazacích systémů

SKF logo