Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SLID

Jednopotrubní vstřikovací zařízení

Systém SLID
Systém SLID

Snímač kol na kolejnici počítá kola a je připojen k řídicí jednotce v čerpadlové stanici. Jakmile snímač napočítá požadovaný počet kol, spustí se čerpadlo a začne přivádět do žlutě označených vstřikovacích odměřovacích zařízení na kolejnici mazivo, a to až do dosažení určité úrovně tlaku.
Každé zařízení SLID odměřuje přiváděné mazivo a nastřikuje přesně stanovené malé množství maziva na horní plochu kolejnice nebo na její pojížděnou hranu.

Aby byla zachována rovnoměrnost postřiku ve velkém rozsahu okolních teplot, jsou zařízení SLID vybavena integrovanými ohřívači. Systém pro jednokolejnou trať může obsluhovat až 4 vstřikovače.

SKF logo