Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Technologie progresivního mazání

Mazání kolejnic mazacími otvory pro tramvaje a podzemní dráhy

Traťové progresivní mazání pro tramvaje a podzemní dráhy

Snímač kol na kolejnici počítá kola a je připojen k řídicí jednotce. Jakmile snímač napočítá požadovaný počet kol, řídicí jednotka otevře ventil a spustí čerpadlo do doby, než pístový detektor v odměřovacím zařízení vrátí signál. 

Jednotlivá odměřovací zařízení měří přivedené mazivo a dodávají přesně stanovené malé množství do každého mazacího kanálu.
Jsou-li kolejnice zabudovány do vozovky, odměřovací zařízení a přípojky hadic k vyvrtaným mazacím otvorům jsou chráněny ocelovými skříněmi.

SKF logo