Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF ChainLube

Centrální mazací systémy pro řetězy

SKF ChainLube
SKF ChainLube
Dopravníkové řetězy vyžadují neustálé mazání, aby došlo ke snížení tření, které může mít za následek opotřebení řetězu, vysokou spotřebu energie a neplánované zastavení výroby. Ve většině provozů je mazivo aplikováno ručně – což je úkol, který vyžaduje uvedení řetězu do chodu, zatímco výroba je zastavena.
Prostoje jsou nákladné, představují ekologické problémy související s možným únikem oleje a mohou představovat riziko zranění obsluhy při mazání pohybujícího se řetězu.
Nedostatečné mazání a nepravidelné mazací cykly vedou k lomům řetězu nebo článků, což má za následek nutnost časté výměny řetězu.
SKF nabízí kompletní řadu mazacích systémů pro mazání dopravníkových řetězů olejem nebo plastickým mazivem, se vzduchem nebo bez něj. Tyto podle požadavků zákazníka upravené systémy jsou řízeny a monitorovány řídicími jednotkami nebo speciálním softwarem.

Přednosti:
  • Vyšší produktivita odstraněním neplánovaných prostojů výroby pro údržbové práce mazání
  • Zvýšená provozní životnost dopravníku díky menšímu opotřebení řetězu
  • Vyšší bezpečnost obsluhy díky automatizaci procesu mazání
  • Úspory energie vlivem snížení tření
  • Lepší ohled na životní prostředí díky řízené a snížené spotřebě maziva


Aplikace:
  • Automobilový průmysl: Lakovny a sušárny, přeprava dílů, montážní jednotky, hnací ústrojí a kompletní vozidla.
  • Potravinářský a nápojový průmysl: Sušárny, trouby, pece, sterilizační systémy, jatka.
  • Různé: Eskalátory, odbavování zavazadel na letištích, stanice kompletace nákladů atd.

SKF ChainLube (mazání řetězu)

Související automatické mazací systémy Lincoln

SKF logo