Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF Systém pro rozstřikování plastického maziva pro velké otevřené ozubené převody

OG-1-04
OG-1-04
Zkušenosti ukázaly, že i s přesným umístěním ozubených kol pouze 50 až 60% počátečních ploch přenáší zatížení. Je to z důvodu drsnosti a deformací povrchu. Mazání je tedy základem bezproblémového provozu ozubených pohonů.

Řešení rozstřikování plastického maziva SKF je mazací systém, který rozstřikuje mazivo automaticky na zuby ozubených kol. Systém obsahuje vzduchem poháněné čerpadlo upevněné na sudu s mazivem. Čerpadlo zásobuje dávkovací jednotky, které jsou umístěny nad ozubenými koly které potřebují mazání. Progresivní dávkovače upevněné na těchto jednotkách dodávají mazivo do trysek. Jednotka řízení vzduchu reguluje přiváděný vzduch pohánějící napájecí čerpadlo a vzduch směrovaný do trysek pro rozstřik maziva.

Přednosti:
  • Rozstřikování pokrývá povrch zubů ozubených kol homogenním filmem o tloušťce upravené podle požadavků ozubeného převodu.
  • Systém rozstřikování plastického maziva SKF automaticky poskytuje možnost nepřerušeného nebo cyklického mazání.
  • Uživatelé si mohou nastavit cyklus mazání podle svých požadavků např. pro zvýšenou rychlost výroby nebo změny teploty.
  • Systém je vybaven monitorovacícm a bezpečnostním zařízením pro optimální provoz

Použití:

Velké ozubené převody používané v průmyslu zpracování materiálu, důlním průmyslu, cementárnách, hutnictví, výrobnách hnojiv, spalovnách odpadu a kompostárnách

SKF logo