Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazací systémy olej-vzduch

SKF Olej+vzduch

Systémy mazání SKF olej-vzduch
Systémy mazání SKF olej-vzduch
Popis systému:

Při mazání směsí oleje a vzduchu je určité množství oleje objemově změřené čerpadlem nebo rozvaděčem rozděleno nepřetržitým proudem vzduchu v trubici a vedeno po stěně trubice ve směru proudění stlačeného vzduchu. Množství oleje je přivedeno do proudu vzduchu v impulzech v bodě směšování (směšovací ventil). Téměř nepřetržitý proud oleje, který vychází z výstupní trysky jako drobné kapky a je přiváděn k valivému ložisku bez kontaktu. To znamená, že v ložiskovém tělesu vzniká mírný přetlak, který zabraňuje průniku nečistot do citlivých ložisek. Nosný vzduch ponechává ložisko téměř bez oleje. Tento systém nevytváří olejovou mlhu, a tedy je současně ekologický.

Mazací systémy SKF olej-vzduch mohou být přizpůsobeny konkrétní aplikaci a jsou vybaveny moderním snímačem oleje.

Použití

Mazací systémy SKF olej-vzduch jsou určeny především pro vysokootáčková ložiska ve vřetenech obráběcích strojů, řetězy a zvláštní aplikace v ocelárnách.

Díly systému mazání

SKF logo