Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Progresivní mazací systémy

pro olej, tekuté plastické mazivo a plastické mazivo

Progresivní mazací systémy SKF ProFlex a Lincoln Quicklub lze použít v malých až středně velkých strojích s rozptýlenými mazacími místy vyžadujícími různá množství maziva.

Progresivní mazací systémy se skládají z čerpadla připojeného k nejméně jednomu primárnímu rozdělovači. V případě potřeby lze připojit rozdělovači druhé úrovně k výstupům primárního rozdělovače pro zvýšení počtu mazaných míst.

Čerpadlo dodává mazivo do rozdělovačů s tlakem až 550 bar (8 000 psi), v závislosti na modelu čerpadla. Rozdělovače rozdělují mazivo do stejných nebo předem definovaných množství , v závislosti na typu a konfiguraci rozdělovače. Progresivní systémy SKF umí rozdělovat přesné, odměřené množství maziva k až 150 mazacím místům na vzdálenosti přibližně 15 m (16 yd). Pro olejové aplikace umíme i ve spojení s omezovači průtoku pokrýt vzdálenosti větší než 100 m (110 yd).

Progresivní systémy SKF poskytují soustavné mazání, dokud je čerpadlo v provozu. Jakmile se čerpadlo zastaví, písty progresivního rozdělovače se zastaví ve své aktuální poloze. Jakmile čerpadlo znovu zahájí dodávání maziva, písty budou pokračovat tam, kde přestaly.

Overview of progressive lubrication systems for oil, fluid-grease and grease

 • Benefits and applications
  Progressive lubrication systems for construction machines
  • Continuous lubrication
   Delivers frequent and measured amounts of lubricant to each lubrication point
  • Reliable monitoring and control
   Easy system monitoring and simple blockage control, integrated system control and monitoring
  • Variety of applications
   • construction machines (concrete pumps, mortar pumps, loaders, excavators, trenchers)
   • on-road trucks (snow removal, waste press)
   • agricultural machines (harvesters, balers, manure spreaders, sugar cane loaders)
   • wood reclaimers
   • material handling (reach stackers, crane carts)
   • asphalt mixing plants
   • wind turbine generators
   • food and beverage facilities (fillers, washing machines
   • oil and gas industry reciprocating compressors
  • Effectively in harsh conditions
   potentially high lubrication-point back pressure, dirty, wet or humid environments (including ATEX / EEX), and low temperatures
 • Pumps
 • Metering devices
 • Monitoring devices
 • Control units


Lubrication points grouped together and served from one supply point

Lubrication pyramide

SKF lubrication systems are based on the principle of grouping lubrication points together that can be serviced from one supply point. Our modules build upon each other – enabling the system to grow in accordance with our customer's requirements. This enables us to offer a custom-tailored lubrication solution for individual needs.

 • Easy
  All lubrication points are supplied from a central point. Lube points which are normally difficult to access can now be serviced quickly and efficiently – with the right quantity of lubrication for every point.
 • Flexible
  Depending on the environmental conditions, you can choose the proper lubrication interval without a tedious procedure. Frequent lubrication builds-up a grease collar protection that inhibits water and dirt from penetrating the bearing, preventing premature wear.
 • Retrofittable
  Due to its modular design, the system can be expanded or retrofitted with an automated lubrication pump at any time. High-pressure plugin fittings provide an easy and quick installation. The advantages of easy maintenance procedures are affordable and can be achieved with little effort.

SKF logo