Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Sady pro mazání výtahů

Nižší vibrace a méně údržby

Sady pro mazání výtahů

Nedostatek maziva na vodicích kolejnicích výtahů způsobuje vibrace. Ty vytvářejí nepříjemný hluk a vedou k odstávkám a zvýšeným nákladům na údržbu. Tradiční způsoby mazání výtahů jsou do značné míry nepřesné a mají za následek nadměrné nebo nedostatečné mazání. To může vést k rozlévání maziva, znečištění oken a výtahové šachty.

Sady pro mazání výtahů SKF SYSTEM 24 představují lepší alternativu k tradičním způsobům využívajícím zásobník oleje s kapilárním systémem. Jsou vhodné pro použití v obytných a kancelářských budovách, nemocnicích, hotelech, nákupních galeriích a podzemních drahách.

  • Správné mazání snižuje opotřebení, hlučnost a intenzitu vibrací
  • Méně servisních zásahů a plánovaných i neplánovaných odstávek
  • Větší čistota oken, skel a výtahové šachty
  • Bezpečné a šetrné k životnímu prostředí – žádné rozlévání oleje a snadná recyklace
Mazání výtahů se sadou SKF SYSTEM 24
Časové nastavení
Systém lze po montáži nastavit, aby dávkoval mazivo podle konkrétních potřeb aplikace v intervalech od jednoho do 12 měsíců. Správné nastavení lze nejlépe určit kontrolou olejového filmu na vodicí kolejnici za provozu. V náročných podmínkách s vysokou mírou znečištění, vyšší teplotou a častým používáním výtahů lze očekávat dobu vyprázdnění 3–6 měsíců. Za běžných podmínek činí doba vyprázdnění 6–12 měsíců.
Objednávací údaje
OznačeníSložení
LAPB 5/2KSada pro výtahy s kolejnicí 5 mm:
2 držáky kartáčků s 5 mm plsti
2 maznice LAGD 125/HMT68
2 montážní konzoly
zásobník oleje 50 ml (1.7 fl oz US)
LAPB 9/2KSada pro výtahy s kolejnicí 9 mm:
2 držáky kartáčků s 9 mm plsti
2 maznice LAGD 125/HMT68
2 montážní konzoly
zásobník oleje 50 ml (1.7 fl oz US)
LAPB 16/2KSada pro výtahy s kolejnicí 16 mm:
2 držáky kartáčků s 16 mm plsti
2 maznice LAGD 125/HMT68
2 montážní konzoly
zásobník oleje 50 ml (1.7 fl oz US)
LAPB 5-16/2KSada pro výtahy s kolejnicí 5 mm, 9 mm nebo 16 mm:
2 držáky kartáčků s 5 mm, 9 mm a 16 mm plsti
2 maznice LAGD 125/HMT68
2 montážní konzoly
zásobník oleje 50 ml (1.7 fl oz US)
LAPB 5-16E1Kartáček pro výtah:
1 držák kartáčku s 5 mm, 9 mm a 16 mm plsti
LAGD 125/HMT68Maznice:
1 maznice s náplní 125 ml (4.2 fl oz US) oleje.
Technické údaje
Hloubka kolejnice20 mm (0,8 in)
Šířka kolejnice5 mm (0,2 in), 9 mm (0,35 in) nebo 16 mm (0,5 in)
Teplota–20 °C až 60 °C (–4 °F až 140 °F)
Max. rychlost2,5 m/s
Nastaveníproměnné, 1–12 měsíců
SKF logo