Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Hřídelové těsnicí kroužky

HMSA10, NBR
Hřídelové těsnicí kroužky se používají mezi rotujícími a nepohyblivými díly stroje (obr. 1) nebo mezi dvěma díly ve vzájemném pohybu. Skládají se ze dvou hlavních částí:
  • Válcový vnější povrch z ocelového plechu (pouzdro) nebo elastomeru umožňuje dosáhnout požadovaného přesahu a zajišťuje statické utěsnění v díře tělesa.
  • Těsnicí břit z elastomeru nebo termoplastu těsní dynamicky a staticky proti povrchu hřídele. Těsnicí břit je opatřen těsnicí hranou, která je vytvořena lisováním, řezáním nebo broušením. Normálně je přitisknut k těsnicí ploše hřídele definovanou radiální silou vyvozenou šroubovou pružinou. Hrana těsnicího břitu a těsnicí plocha na hřídeli tvoří nejdůležitější funkční oblast hřídelového těsnicího kroužku. Těsnicí účinek břitu může být zvýšen vhodnou hydrodynamickou úpravou jeho stykové oblasti.
Některá provedení hřídelových těsnicích kroužků mají přídavný těsnicí břit, který chrání hlavní těsnicí břit proti prachu a dalším nečistotám. Vhodné mazivo v prostoru mezi hlavním a přídavným těsnicím břitem může snížit opotřebení a zpomalit korozi. Nečistoty, které proniknou pod přídavným těsnicím břitem, mohou způsobit poškození těsnicí plochy. Mezi oběma břity rovněž může docházet k vývinu tepla, které má za následek předčasné opotřebení.

Hřídelové těsnicí kroužky se používají v mnoha aplikacích. Vzhledem k důležitosti hřídelových těsnicích kroužků pro provozní spolehlivost a trvanlivost strojů a zařízení je v zájmu výrobců i uživatelů těsnění určitý stupeň standardizace. To vedlo k vytvoření národních a mezinárodních norem a směrnic, které jsou uvedeny v tabulce. Jejich náplní jsou hlavní rozměry, tolerance, specifikace materiálů, zkušební postupy a terminologie, stejně jako základní provedení vnějšího průměru a uspořádání těsnicích břitů.

Terminologie používaná v této kapitole je popsána na obr. 2 (těsnění s kovovým pouzdrem) a obr. 3 (těsnění s vnějším povrchem z pryže).
SKF logo