Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zařízení pro testování plastického maziva

SKF má bohatou historii v oblasti výzkumu a vývoje ložiskové technologie a má také hluboké kořeny v oblasti technologie mazání. Prostřednictvím vývoje mnoha zařízení pro testování plastického maziva stále pokračujeme v prohlubování našeho porozumění teorie mazání a předávání těchto znalosti našim zákazníkům.

SKF nabízí následující zařízení pro testování plastického maziva:
  • Testovací zařízení plastického maziva SKF BeQuiet+ hodnotí hlučnost plastického maziva ve valivých ložiscích.
  • Testovací zařízení plastického maziva SKF RST-T200-P4 se používá pro testování smykové stability plastických maziv.
  • Testovací zařízení plastického maziva SKF R0F+ hodnotí výkonnost plastického maziva při vysokých teplotách a otáčkách.
  • Testovací jednotka mazání SKF MEL-7000 měří elektrickou kapacitu mezi vnitřním a vnějším kroužkem ložiska. To poskytuje informaci o stavu mazání ložiska.
  • Testovací zařízení plastického maziva SKF RHF 1 hodnotí výkonnost plastického maziva při vysokých teplotách a nejvyšších otáčkách.
  • Testovací zařízení plastického maziva SKF EMCOR hodnotí protikorozivní vlastnosti plastických maziv.
  • Testovací zařízení plastického maziva SKF EMCOR je standardizováno v normách DIN 51802 , ISO 11007 a IP 220 pro standardní metodu používající destilovanou vodu.
  • Testovací zařízení plastického maziva SKF V2F hodnotí mechanickou stabilitu plastických maziv, která je potřebná pro zajištění odolnosti proti únikům při vibracích. Zařízení SKF V2F je standardizováno v SS 3653: Železnice - Valivá ložiska pro nápravové skříně - Test mechanické stability plastických maziv.
SKF logo