Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Testovací a měřicí zařízení

Jako velká strojírenská firma se SKF potřebuje ujistit, že poskytuje výrobky a služby, které splňují její vlastní vysoké standardy. Systémy měření a zajišťování kvality založené na naší vlastní technologii testování a měření (Quality Technology for test and measuring equipment) k tomu poskytují prostředky déle než 30 let.

Dnes nabízíme stejné možnosti pro zákazníky. SKF vyvíjí a dodává nejmodernější technologie a přístroje, jejichž účelem je dosáhnout shody s definovanými cíli každého zákazníka. Široký rozsah měřících metod naplňuje potřeby zajišťování kvality u výrobců vysoce přesných kulatých součástí a souvisejících výrobků, jakož i testování plastického maziva v průmyslu maziv.

SKF také úzce spolupracuje s dalšími specialisty a odborníky, pokud je to potřeba. Montáže, nastavení, školení (na pracovišti nebo mimo něj) a rozsáhlé navazující aktivity jsou součástí poskytovaných služeb. Navíc nabízí SKF širokou škálu měřidel pro kontrolu kuželových čepů hřídele nebo radiální vnitřní vůle válečkových ložisek. Jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky na vysoce přesnou technologii, zejména ve výrobě obráběcích strojů a vřeten a opravárenských službách vřeten.

Technologické a měřící metody zahrnují:
  • Analýzy vlnovitosti, kruhovitosti a tvaru
  • Testování hlučnosti a vibrací ložiska
  • Zařízení pro testování plastického maziva
SKF logo