Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Tester hluku a vibrací

alt
Hlučné aplikace mohou být způsobeny zvlněnými díly ložiska, lokálními defekty kroužků a kuliček nebo částicemi nečistot v ložisku. I když základní požadavky na ložisko, jako je tuhost, únosnost, přípustné otáčky a provozní trvanlivost hrají v aplikacích klíčovou roli, tak nízká hlučnost a vibrace se stávají ještě důležitější.

Všechny tyto kvalitativní problémy ložisek lze testovat pomocí zařízení pro testování vibrací ložisek SKF.

High-tech analýzy a měření, jako je frekvenční analýza (FFT) a další pokročilé metody, dokáže určit vady. Spektrální masky pomáhají optimalizovat výkonnost ložiska ve specifické aplikaci zákazníka.

S určitými zkušenostmi mohou výsledky měření těchto zařízení také využít odborníci pro odhalení nedokonalých výrobních postupů, jako je například chybějící honování. Zavedení celosvětového kalibračního systému umožňuje nastavení zařízení pro testování vibrací tak, aby pracovalo ve shodě s mezinárodními standardy.
SKF logo