Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

CMME 7000 A/B

CMME 7000

Vývoj zařízení CMME 7000 je krokem vpřed v oblasti testování vibrací. Zařízení CMME 7000 je jedno z nejnovějších elektronických přístrojů pro testování vibrací, které lze použít pro měření vibrací na výrobní lince i mimo linku.

Zařízení CMME 7000 je vlastně průmyslové PC bez ventilátoru v kombinaci s některými specifickými hardwarovými součástkami. Pokud je připojen společný snímač vibrací MEA 200, tak se ke čtení vibračních signálů se používá vysoce přesná karta pro akvizici dat (Data Acquisition Board - A/D karta). Tato karta také vytváří výstup pro reproduktor.

Pokud je součástí aplikace Laserový vibrometr SKF MSL-7000, tak se nainstaluje jednoduché digitální rozhraní.

SKF logo