Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Inženýrství a poradenství

SKF je lídrem v technologii valivých ložisek a má tedy komplexní znalosti o ložiscích a hluboké vědomosti o hlučnosti ložisek a jejich příčinách.

Analýza vibrací ložisek je ve výrobních procesech SKF povinná a stejné zařízení lze také používat pro kontrolu ložisek během údržby a modernizace a pro analýzu hlavních příčin v hlučných aplikacích.

Nespolehlivá výkonnost ložiska může být způsobena:
  • vlnovitostí
  • lokálními vadami
  • částicemi nečistot
  • drsností
  • chybou tvaru
  • problémy klece

Všechny tyto problémy kvality ložiska mohou být testovány a zjištěny analyzátorem vibrací ložiska SKF. SKF má komplexní znalosti a moderní vybavení pro stanovení a vysledování příčin vibrací.

SKF logo