Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Analyzátor vlnovitosti, kulovitosti a tvaru

Analyzátor vlnovitosti, kulovitosti a tvaru
Zvlnění na součástech ložisek mohou způsobit vysoké úrovně vibrací ve většině aplikací. Protože amplituda těchto vln může mít velikost několika nanometrů, je snadné pochopit význam přesnosti měření a rozlišení.

Testery zvlnění společnosti SKF umožňují analýzu zvlnění na součástech a tudíž poskytují výrobnímu technikovi mocný nástroj pro zlepšení výrobního procesu. Protože nízká hlučnost a vibrace ložisek je stále důležitější, jsou zde vysoké požadavky na přesnost měření a rozlišení.
  • Rotační měřicí systém se špičkovou přesností koncentričnosti je kombinovaný s elektronikou a mechanikou pro dosažení dokonalosti
  • Vřeteno se vzduchovým ložiskem a výchylkou lepší než 0,02 µm a vyhodnocení úměrné rychlosti poskytují přímou indikaci úrovně zvlnění součásti
  • Kalibrace tohoto zařízení je také velmi důležitá a provádí se podle vynikajícího standardu SKF.
SKF logo