Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

MWA 160D

MWA 160D
Počítačový analyzátor MWA 160D pokrývá všechny požadavky na moderní řízení kvality v oblasti kruhovitosti a vlnovitosti.

Pro analýzu rozsahu malých tolerancí v mechanické výrobě poskytuje zařízení MWA 160D nejvyšší přesnost a rozlišení, které nejsou běžně k dispozici na přístrojích pro měření základní kruhovitosti. Možné měřené objekty jsou kuličky, válečky a kroužky.

MWA 160C

SKF logo