Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

MWA 250D/420D/800D

MWA 800D
Počítačový analyzátor MWA 250D/420D/800D pokrývá všechny požadavky na moderní řízení kvality v oblasti kruhovitosti, vlnovitosti a tvaru.

Pro analýzu malých tolerancí v mechanické výrobě zařízení MWA 250D/420D/800D poskytuje nejvyšší přesnost a rozlišení, které nejsou běžně k dispozici na měřicích přístrojích základní kruhovitosti. Možnými aplikacemi jsou měření velkých valivých těles a kroužků.

MWA 250C/420C/600C/800C

SKF logo