Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Služby vzdálené diagnostiky

Prvotřídní prediktivní údržba pro všechna průmyslová odvětví kdekoli na světě

Velký elektromotor v závodě

Výhody programů údržby podle stavu (CBM - Condition-based maintenance) a prediktivní údržby (PdM - Predictive maintenance) jsou v současné době široce uznávané. Ale musí ještě být široce realizovány. Úspěšná implementace programu prediktivní údržby může být složitý a nákladný proces. Služby vzdálené diagnostiky SKF představují mnohem snadnější a nákladově výhodnější řešení. Služby vzdálené diagnostiky SKF umožňují díky naší cloudové infrastruktuře všem společnostem s přístupem k internetu implementovat prvotřídní program prediktivní údržby nebo snížit náklady stávajícího programu. Osvědčený diagnostický software a hardware SKF spolu s našimi znalostmi z oblasti analýz, diagnostiky a prognostiky vám umožňuje dělat rychlejší a informovanější rozhodnutí ohledně stavu vašich klíčových strojů. Služby vzdálené diagnostiky SKF vám díky odbornosti společnosti SKF a nepřetržitému přístupu k údajům o stavu vašich strojů mohou pomoci:

  • Zvýšit dostupnost a spolehlivost strojů
  • Snížit náklady na provoz a údržbu
  • Snížit kapitálové investice a investice do IT

Zjednodušte program bezdemontážní diagnostiky se softwarem na základě předplatného

S řešením SKF @ptitude Connect získáte všechny výhody prediktivní údržby bez nutnosti platit všechny související náklady. Řešení SKF @ptitude Connect využívá model softwaru v podobě služby (SaaS - Software as a Service) a je k dispozici jen za nízké roční předplatné. Díky němu mohou všechny společnosti s přístupem k internetu získávat a analyzovat provozní data svých strojů prostřednictvím cloudu SKF. SKF @ptitude Connect je kompatibilní s ručními i online zařízeními SKF pro sběr dat bezdemontážní diagnostiky a umožňuje tak využívat programy CBM a PdM stejně jako se softwarem instalovaným na místě.
SKF logo