Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Celopodnikové systémy správy informací

Implemnetujte a optimalizujte systémy CMMS a EAM

Dozorna
SKF vám může pomoci plně využít nové či stávající systémy počítačově řízené údržby (CMMS - Computerized Maintenance Management Systems) nebo podnikové systémy správy podnikových provozních prostředků (EAM - Enterprise Asset Management Systems) pomocí předimplementační a poimplementační podpory.

Pomůžeme vám sledovat aktuální informace o výrobních prostředcích, plánovat a spravovat údržbové funkce a zdroje normalizovaným a systematickým způsobem a přijímat okamžitá opatření ke zlepšení provozu zařízení pomocí klíčových indikátorů výkonnosti (KPI).

Následná podpora společnosti SKF může dále pomoci optimalizovat logistiku, poskytovat školení uživatelům a produktovou podporu.

SKF logo