Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení

Expertní provedení - umožní zlepšení výrobních prostředků

Tato fáze ukazuje, jak co nejlépe provést dříve identifikované pracovní úkoly. Její součástí je vytvoření dovedností nezbytných k optimálnímu provedení prací údržby a aplikování analýzy základních příčin pro nápravu opakujících se problémů a pro rozvoj zlepšení při revizích strategie. Pokud je potřeba, jsou za účelem zdokonalení nebo modernizace strojů pro zlepšení jejich spolehlivosti a dostupnosti poskytnuty další expertní služby aplikačního technika SKF.
SKF logo