Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Integrované rozhodování

Systém podpory rozhodování SKF @ptitude (SKF @ptitude Decision Support system)

SKF @ptitude Decision Support
Systém podpory rozhodování SKF @ptitude (SKF @ptitude Decision Support system) byl vyvinut s cílem pomoci údržbářským a provozním týmům udržet strojní zařízení v pořádku a v provozu. Tento systém integruje a systematizuje proces rozhodování v oblasti spolehlivosti údržby pomocí:
  • Identifikace pravděpodobných poruch výrobních zařízení nebo procesů
  • Doporučení vhodného opatření
  • Umožnění rozšíření konzistentní metodiky mezi zaměstnance vaší organizace
  • Standardizace a racionalizace monitorovacích činností
SKF logo