Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Prediktivní údržba

Detekuje chyby a odhadovaný čas, než dojde k selhání

Prediktivní údržba
Všechny programy prediktivní údržby (PdM) a programy monitorování stavu se snaží detekoval stavy stroje, které povedou k selhání a odhadnou čas zbývající do takového selhání. SKF program navíc k základům PdM nabízí i určení proaktivních kroků, které mohou prodloužit životnost stroje.
SKF logo