Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Náklady životního cyklu

Analyzujte návratnost investice pro daný investiční scénář

Náklady životního cyklu
Náklady životního cyklu jakéhokoliv výrobního prostředku jsou definovány jako náklady původního konstrukčního řešení ve fázi nápadu, detailního inženýrství, výroby a instalace, společně s celkovými vlastnickými náklady, včetně nákladů na provoz a údržbu, a vyřazení na konci životnosti. Analýza nákladů životního cyklu (LCC - Life Cycle Costing) SKF určuje čistou současnou hodnotu (NVP - Net Present Value) provozu a údržbových rozhodnutí učiněných během výběru nových výrobních prostředků a/nebo vývoje systémů řízení údržby.

Obvykle je v době vývoje systému řízení údržby a spolehlivosti návrh již dokončen a výrobní prostředek je obvykle ve fázi konstrukce dosahující 60 až 70 % nákladů na údržbu. Značných úspor nákladů lze ovšem dosáhnout optimalizací údržby nutné pro splnění definovaných ekonomických cílů výrobního prostředku, cílů spolehlivosti a profilů produkce.
SKF logo